Stálá výstava Od 07.03.2016

Ze sbírek…Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

 • Václav Tikal, Bláznivý jazz (Dětská válcovačka), 1946, olej, plátno, 64,5 x 74 cm

  Ze sbírek… Stálá expozice OGV

  od března 2016

  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

  Masarykovo nám. 24

  Jihlava

  kurátorka: Jana Bojanovská

  od března 2016

  POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

Ze sbírek…, Stálá expozice OGV, od března 2016

Nová instalace stálé expozice Oblastní galerie Vysočiny pod názvem Ze sbírek… je nyní k vidění v prostorách galerie na Masarykově náměstí 24, ve druhém a třetím patře. Výstava představuje výběr toho nejlepšího z bohatého sbírkového fondu OGV, která nashromáždila za více než 60 let existence přibližně 6 500 sbírkových předmětů, z nichž ty nejlepší se snaží od počátku zpřístupňovat široké veřejnosti. Současná výstava opět po čase prezentuje, na poměrně malém prostoru dvou sálů, díla klasiků českého umění 19. a 20. století.

 

Úvodní část instalace je věnována české krajinomalbě 19. století, která je ve sbírkách poměrně dobře zastoupena. Českou moderní krajinomalbu pak reprezentují díla žáků krajinářské školy Julia Mařáka a figurální malbu zástupci generace tvůrců Národního divadla. Umění 1. poloviny 20. století je zastoupeno zejména díly české avantgardy, tedy především členů skupiny Osma a Skupiny výtvarných umělců. Významnými díly je zastoupen kubismus ve své specifické české formě, vzniklé spojením charakteristického kubistického tvarosloví s barvou. Jednu z nejdůležitějších částí sbírkových fondů OGV tvoří početný soubor obrazů Skupiny 42, jejímiž členy byla ve 40. letech nastupující generace mladých umělců zaměřených na poetiku současné technické civilizace. Závěr instalace je věnován umělcům 2. poloviny 20. století. Její stěžejní část je tvořena zejména, ve sbírkách významně zastoupeným, uměním 60. let, tedy obdobím vyznačujícím se především různými formami abstrakce.

ředitel

 

Mgr. Daniel Novák

tel. č.: 567 301 681
novak@ogv.cz

asistentka ředitele, pracovník vnějších vztahů Jana Jarošová
tel. č.: 567 301 681
jarosova@ogv.cz

Informace o výstavě

Od kdy? 07.03 00:00
Do kdy? 01.01 00:00
Kde? Masarykovo nám. 24
586 01
Jihlava
Kraj Vysočina
Kdo?

Otevírací doba výstavy

Pondělí
Úterý 10:00 — — 18:00
Středa 10:00 — — 18:00
Čtvrtek 10:00 — — 18:00
Pátek 10:00 — — 10:00
Sobota 10:00 — — 18:00
Neděle 10:00 — — 18:00

Profil galerie