Stálá výstava Od 01.01.1970

Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1

KLÁŠTER SV. ANEŽKY ČESKÉ

Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Exponáty provenienčně spjaté s českými zeměmi doplňují díla vytvořená v širším středoevropském regionu – zvláště Franky, Rakousy, Sasko – např. díly Hanse Pleydenwurffa, Albrechta Altdorfera, Hanse Hesseho či Lucase Cranacha staršího.

Mezi špičkové exponáty expozice a poklady národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků – krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů – Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, díla tzv. krásného slohu –  a umělecké práce spjaté s opětovným rozmachem českých zemí v době vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského – Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Monogramista IP a další.

Klášter sv. Anežky České

Klášter svaté Anežky České

Anežský klášter, bývalý klášter klarisek a minoritů a první konvent klarisek v Záalpí, patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Založila jej ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna Anežka Česká (kolem 1211–1282), spolu se svým bratrem králem Václavem I. Do nově zbudovaného kláštera záhy vstoupila a žila zde v čele řeholní komunity až do své smrti.

Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce. Jeho součástí je také lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů. Celoročně a zdarma jsou přístupné také obě klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců.

Otevírací doba zahrad

Zahrada za svatyněmi
červen–srpen: 9.00–19.00
březen–květen a září–říjen: 9.00–18.00
listopad–únor: 10.00–16.00

Zahrada při severní bráně
červen–srpen: 9.00–22.00
březen–květen a září–říjen: 9.00–18.00
listopad–únor: 10.00–16.00

V případě nepříznivého počasí jsou zahrady uzavřeny.

OTEVÍRACÍ DOBA

Denně mimo pondělí 10.00–18.00. Z technických důvodů je uzavřena část expozice s uměním pozdní gotiky a rané renesance: Oltář se smrtí P. Marie zv. Oltář svatojiřský, Archa Velhartická, díla Mistra křižovnického a litoměřického oltáře a díla Mistra I.P.

VSTUPNÉ
Základní 100 Kč
Snížené 50 Kč
ADRESA

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1
Vstup z ulic Na Františku a Anežská

DOPRAVA

Metro A – Staroměstská.
Metro B – Náměstí Republiky.
Tram 6, 8, 15, 26 – Dlouhá třída.
Tram 17 – Právnická fakulta.
Bus 207 – Dlouhá třída.

Informace o výstavě

Od kdy? 00:00
Do kdy? 00:00
Kde? U Milosrdných 17
10000
Praha 1
Hlavní město Praha
Kdo?

Provozní doba galerie

Profil galerie