Vystavená/prodejná díla

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

Kontakt

Tel.: +420 739 633 703

Havlíčkova 57, Kamenický Šenov, 471 14, Liberecký kraj

supss@supss-ks.cz

Web: http://www.czech-glass-school.com/

IČO: 62237039

Popis

Nejstarší sklářská škola v Evropě

V České republice má odborné sklářské školství bezmála stopadesátiletou tradici a zásadní význam pro sklářskou výrobu i výtvarnou kulturu. Celý systém středních uměleckoprůmyslových a odborných škol, do něhož patří nejen sklářské, ale také šperkařské, keramické, textilní a grafické školy, je unikátní a po vstupu České republiky do Evropské unie může být jedním z jejích příspěvků značného významu. Největší koncentrace těchto škol je v hlavním městě Praze a Libereckém kraji, kde jsou tři střední uměleckoprůmyslové školy, jedna střední odborná a jedna vyšší odborná škola sklářská. Hlavním úkolem všech sklářských škol je výchova kvalifikovaných sklářských dělníků a mistrů, technologů a techniků, průmyslových návrhářů, vedoucích pracovníků podniků a podnikatelů, ale někteří absolventi potom studují na vysokých školách technického a zejména uměleckého směru. Stávají se nejen sklářskými výtvarníky a pedagogy, ale také malíři, sochaři a restaurátory. První absolventi školy v Kamenickém Šenově studovali ve Vídni na uměleckoprůmyslové škole již v 70. letech 19. století a další je následovali. Ve 20. a 30. letech 20. století se již někteří hlásili také na uměleckoprůmyslovou školu v Praze, která budoucí sklářské výtvarníky ve specializovaných sklářských ateliérech vychovává již přes osmdesát let. Přes dvacet poválečných žáků školy, Vladimír Jelínek, Rudolf Jurnikl, Vladimír Kopecký, Ladislav Oliva, Jan Novotný a Vratislav Šotola, ve Francii žijící malíř František Janula a další, na ní studovalo v 50. letech a přes třicet od začátku 60. let (Jiří Šuhájek, Ivo Rozsypal, Vladimír Klein, František Janák, Stanislav Honzík, Ivan Mareš, Jan Mareš, Ivana Mašitová, Jan Jelen, Martin Velíšek, Alena Matějková, Jana Voldřichová, Pavel Mrkus, Karolína Kopřivová-Jankovcová , Lada Semecká, Anna Polanská aj.).
učitel nedělní školy kreslení80.-90.léta 19.stol.80.-90.léta 19.stol.80.-90.léta 19.stol.kde se vyučovalo nedělní kreslení
Tip: klikněte na obrázek pro jeho zvětšení Předchůdcem odborné sklářské školy v Kamenickém Šenově byla roku 1839 založená nedělní škola kreslení pro žáky místní školy, sklářské tovaryše a mistry. Sklářská škola vznikla roku 1856 na přání místních výrobců, aby zajišťovala odbornou přípravu místních malířů a rytců skla a prostřednictvím ředitelů a pedagogů ovlivňovala výtvarnou, řemeslnou i technologickou úroveň sklářství. O udržení vysoké úrovně českého sklářství od poloviny 19. století dodnes se zasloužili také absolventi zdejší školy. Až do konce 70. let 19. století žáci jen kreslili a modelovali a sklářské řemeslo poznávali v domácích dílnách. Od začátku 80. let se učili malovat, rýt a později také brousit a pískovat sklo ve škole. Řediteli a učiteli-výtvarníky byli absolventi vysokých uměleckoprůmyslových škol, dílenskými učiteli řemeslně zdatní malíři, rytci a brusiči. Dobré výsledky kamenickošenovské školy uspíšily rozhodnutí založit podobnou školu také v Novém Boru (1870). Zkušeností z obou škol potom využili zakladatelé sklářských škol ve Zwieselu (1904) a Železném Brodě (1920). Mezi pracemi žáků a jejich učitelů jsou malby a rytiny ovlivněné historismem a orientálními motivy z 80. a 90. let 19. století, secesní malované, ryté a zejména barevně přejímané a probrušované vázy, předměty ve stylu art deco z 20. i funkcionalistických tendencí 30. let a všechny mají vysokou řemeslnou i výtvarnou úroveň. Další pozoruhodné práce jsou ze druhé poloviny 40. let. Vznikly po příchodu mladých českých výtvarníků v roce 1945. Vůdčí osobností byl René Roubíček. Slibně se rozvíjející výtvarné aktivity školy předčasně skončily jejím zrušením (1952), ale již po pěti letech (1957) bylo vyučování obnoveno. Až do konce roku 1961 byla škola pobočkou sklářské školy v Novém Boru. Potom se osamostatnila. Začínala tradičními odděleními malování a broušení skla a novým oddělením konstrukce a tvorby osvětlovadel. V roce 1969 k nim přibylo rytí skla. Tato čtyři oddělení má škola dodnes a žáci v nich pod vedením svých pedagogů dosahují pozoruhodných výsledků. Od začátku 90. let se ve škole seznamují také s foukáním skla u mikrovlnné tavící pece a nad plynovým kahanem, s tvorbou tavených plastik, modelováním plochého skla v elektrické peci, tiskem grafických listů ze skleněných desek (vitrografie) a dalšími možnostmi včetně využití počítačové grafiky. Studium je čtyřleté, zakončené maturitou. Ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově je od roku 2013 doc. MgA. Pavel Kopřiva Ph.D. Jeho zástupcem je Mgr. Jakub Jelínek. Učí zde profesoři-výtvarníci Petr Menš (*1943), absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 1996 vedoucí oddělení tvarování, malování a leptání skla, Ladislav Průcha (*1979), absolvent sklářské školy v Novém Boru a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 2010 vedoucí oddělení designu světelných objektů, Petr Stacho (*1965) absolvent sklářské školy v Kamenickém Šenově a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 2007 vedoucí oddělení broušení a rytí skla. Škola se hlásí k tradicím českého sklářství svou vlastní, již bezmála stopadesátiletou historií. Spolupracuje se sklárnou Bratří Jílků a sklářským ateliérem Petera Ratha v Kamenickém Senově, sklárnou Moser v Karlových Varech a dalšími firmami, podílí se na mezinárodních sympoziích rytého skla v Kamenickém Senově, obesílá domácí i zahraniční výstavy skla. Spolupracuje se sklářskou školou v Rheinbachu a dalšími školami, pro své žáky organizuje studijní pobyty, návštěvy škol, muzeí a galerií, je zapojena do evropského vzdělávacího programu studentů a mladých pracovníků Leonardo. V krátkodobých i dlouhodobých (ročních) jedno i dvouoborových kurzech umožňuje studium zahraničním zájemcům o sklo a po vyhodnocení výsledků jim vydává osvědčení o absolvování. Antonín Langhamer kunsthistorik, žijící v České Republice

1856–1945

řediteli školy Janu Dvořáčkovi po pětadvacetiletém působení v Kamenickém ŠenověAdolf Beckert, Pohár s vínem a rytinou, 1919—1920 - Čiré sklo, hutně tvarované a ryté, provedení Emil Kromer v. 29,5 cm.Paul Eiselt, Váza, 1924 - Čiré sklo, malované černou barvou a zlatem, v. 17 cm,sign.: P.E. 1924.Mísa, 1925Čiré sklo, malované smalty,provedl Paul Eiselt, v. 29,3 cm.Váza s abstraktním dekorem, kolem 1930 - Čiré sklo, pískované a malované, žákovská práce z mal. odd., v. 16,3 cm.Olovnatý křišťál, broušený a pískovaný, provedl Franz Piesche,v. 13,5 cm.Váza, po 1936 - Vrstvené sklo, pískované a broušené,žákovská práce, výtvarné vedení Oswald Lippert,dílenské vedení Emil Kromer,v. 15,3 cm.
Plaketa s portrétem Jana Dvořáčka, 1926 - Sklo broušené a ryté. Provedl bývalý žák školy k 70. výročí založení. Sign.:R.Horn, v. 21,5 cm.Konvice, kolem 1890 - Sklo hutně zdobené, broušené a ryté, v. 29 cm.Leo Chilla (návrh) - Váza s květy slivoně, kolem 1889, mléčné sklo malované smalty a zlatem.Tři vázy, kolem 1910 - Sklo malované smalty, černou barvou a zlatem.Otto Pietsch st., vázy, 1912 - Sklo dvakrát přejímané a broušené, v. 25 cm. Provedl Franz Krause, sign.:K.K.F.-S.ST.,O.P.Žardiniéra, kolem 1910 - Sklo broušené a malované smalty, zn.: K.K.FS.St., 9 x 14,5 cm.Vázy, 1912 - sklo dvakrát přejímané a probrušované, vlevo: návrh Adolf Beckert, Sign.: K.K.F-S.ST., AB, FK., vpravo: návrh Alfred Walter, Sign.: K.K.F-S.ST.,WA, FK, provedl F.Krause, v. 25 cm.Váza, po 1910 - Sklo matové, malované bronzitem a zlatem, v. 26 cm.

od roku 1945

Broušená váza, 1948 - Žák. práce z brus. odd. výtvarné vedení, René Roubíček, dílenské vedení Miroslav Hudík v. 21 cm. Babeta Strháková Váza, 1988 - Malováno transparentními barvami, žák. práce z malířského odd., výtvarné vedení Karel Rybáček, dílenské vedení Jan Pražan v. 21 cm.Zdeněk Kudláček, Stojanové dekorativní svítidlo (detail), 1993 - Foukané sklo, kov a provázek, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Jaroslav Půlkrábek, dílenské vedení Emanuel Černý, v. 210 cm.Kamila Brožová Pohárky, 1997 - Foukáno nad kahanem a zdobeno leptanou linkou, mat. práce z malířského odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení David Wünsch a Jan Pražan, v. 38 cm. Jana Klímová Vitráž, 1999 - Malované sklo vkládané do olova, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení Jan Pražan 92 x 68 cm.Lenka Plevová, Nástěnné svítidlo, 2003 - lehané a pískové sklo, klauzurní práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, š. 45 cm.Gabriela Volná Venezia, 2001 - Výtvarné vedení Pavel Werner, dílenské vedení František Novák, š. 45 cm, Exponát pro výstavu v Castelvero di Modena v Itálii.Anna Králová Chrám, 2005 - Výtvarné a dílenské vedení František Janák, 30 x 30 cm.
Roman Kolář Soubor mis a mísek, 2005 - Lehané a broušené ploché sklo, mat. práce z brus. odd., výtvarné vedení František Janák, dílenské vedení Josef Kříž, š. 14, 18, a 25 cm.Petra Černá Kaleidoskopy, 2005 - Foukané a pískované sklo, mat. práce z malířského odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení Dagmar Pánková v. 25 cm. Vynikající studentský design 2005.Josef Růžička Zátiší, 1946 - Váza malovaná transparentními barvami žák. práce z mal. odd., výtvarné a dílenské vedení Josef Khýn, v. 14 cm. Trávy, 1947 - Vázičky s lineární rytinou návrh René Roubíček provedení Oldřich Lipský, v. 16,3 cm.Ovoce, 1946 - Práce z brus. odd. výtvarné vedení René Roubíček, dílenské vedení Miroslav Hudík, š. 22 cm.Mísa, 1946–1948 - Žák. práce z brus. odd., výtvarné vedení René Roubíček, dílenské vedení Miroslav Hudík, š. 14 cm.Evženie Smolková Bodlák, 1965 - Broušený talíř z olovnatého křišťálu žák. práce z brus. odd. výtvarné vedení Oldřich Lipský dílenské vedení Stanislav Zemek průměr 30 cm.
Jiří Šuhájek Váza, 1960 - Čiré sklo, leptané, výtvarné vedení Karel Rybáček, dílenské vedení Bohumil Čabla, v. 32 cm.Lada Semecká Velké jídlo, 1991 - Maturitní práce z ryteckého odd., výtvarné vedení Josef Kochrda, dílenské vedení Kamil Faifer, v. 18 cm. Jaroslava Fryšová Stolní svítidlo, 1976 - Žák. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Stanislav Kučera, dílenské vedení Emanuel Černý, v. 50 cm.

Tvarování, malování a leptání skla

Jiří Karel, Váza (Platina), 1975 - Malováno smalty a platinou, žák. práce z mal. odd., výtvarné vedení Karel Rybáček, dílenské vedení Bohumil Čabla, v. 28 cm.Hana Cimplová, Nápojový soubor s hutními nálepy, 1999 - Mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, v. 25 a 47 cm.Radek Fiala, Váza, 2000 - Malováno červenou lazurou, klauzurní práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení Jan Pražan, v. 36 cm.Iva Vranáková, Dekorativní talíř, 2001 - Stavované a kombinovanou technikou malované sklo, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení Jan Pražan, průměr 42 cm.Tereza Cerhová, Písmo, 2003 - Váza malovaná smalty a pískovaná, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení Jan Pražan, v. 43 cm.Dagmar Zemanová, Město (Benátky), 2003 - Žák. práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení Jan Pražan, v. 25,5 cm.Iva Vranáková, Pavarán, 2001 - Malované a do olova vkládané sklo, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení Jan Pražan, 75 x 90 cm.Luděk Leibl, Váza, 2004 - Tavené sklo, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení František Novák, v. 38 cm.
Luděk Leibl, Mísa, 2004 - Tavené a ploché sklo, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení Dagmar Pánková, 45 x 45 cm.Kateřina Olivová, Galactic, 2003 - Tavená skleněná plastika, žákovská práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení Jan Pražan, 60 x 50 x 16 cm, Vytvořeno v rámci stipendia sklářského muzea v Taipei. Petra Černá,, Vázy, 2005 - Malované sklo, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení Dagmar Pánková, v. 50 cm.Klára Jarošová, Váza (Láhev), 1987 - Malba transparentními barvami a zlatem, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Karel Rybáček, dílenské vedení Jan Pražan, v. 25 cm.Gabriela Rmoutilová, Dvoudílný objekt, 1991 - Malováno transparentními barvami a smalty, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Josef Kochrda, dílenské vedení Jan Pražan, v. 33 cm.Viktorie Kubelková, Váza šestihran, 1994' - Malováno barevnými smalty, mat. práce z malířského. odd., výtvarné vedení Josef Kochrda, dílenské vedení Jan Pražan, v. 28 cm.Iveta Malotová, Sklenice, 1994 - Tvary foukané do formy napevno, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Josef Kochrda, dílenské vedení Jan Pražan, v. 19 cm.
Uršula Košuličová, Jehlan, 1994 - Třídílný foukaný objekt, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Josef Kochrda, dílenské vedení Jan Pražan, v. 53 cm.Lenka Venclová, Talíř, 1995 - Malováno barevnými smalty, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Pavel Kopřiva, dílenské vedení Jan Pražan, průměr 39 cm.Šárka Ladýřová, Nápojový soubor, 1998 - Hutně tvarované sklo, mat. práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, dílenské vedení Jan Pražan, v. 12 a 34 cm.Jana Klímová, Vitráž, 1999 - Malované sklo vkládané do olova, žák. práce z mal. odd., výtvarné vedení Petr Menš, 69 x 50 cm, realizováno na stáži v Rheinbachu.

Rytí skla

Riana Maglenová, Objekt s rytinou, 1981 - Klauzurní práce z odd. rytí skla, výtvarné vedení Josef Kochrda, dílenské vedení Václav Hubert, v. 20 cm.Lubomír Šurýn Rytý přejímaný talíř DrakIva Výborná Přejímaná váza PravěkLucie Beerová, Velryby, 2001 - Rytina v přejímaném skle, žák. práce z ryteckého odd., výtvarné vedení Pavel Werner, dílenské vedení Rudolf Kment, v. 22 cm.Michaela Havlíčková, Nosorožec, 2002 - Modře přejímaná a rytá váza, výtvarné vedení František Novák, dílenské vedení Rudolf Kment, v. 19,5 cm.

Broušení a vzorování broušeného skla

Josef Čapek, Ikebana, 1976 - Broušené optické sklo, mat. práce z brus. odd., výtvarné vedení Pavel Werner, dílenské vedení Stanislav Zemek, 20 x 20 x 20 cm.Jiří Štencl, Dvoudílná váza, 2001 - Modře podjímané a broušené sklo, mat. práce z brus. odd., výtvarné vedení Pavel Homolka, dílenské vedení Josef Kříž, v. 51 cm.Vojtěch Novák, Plástev, 2003 - Tavené topasové sklo, mat. práce z brus. odd., výtvarné vedení Pavel Trnka, dílenské vedení František Novák, 50 x 50 cm.Lucie Klemensová, Roční období, 2004 - Foukaný a dobrušovaný nápojový soubor, mat. práce z brus. odd., výtvarné vedení František Janák, dílenské vedení Josef Kříž, v. 8, 27 a 20 cm.Marie Jonášová, Trojmiska - Tavené a pískované čiré sklo, mat. práce z brus. odd., výtvarné a dílenské vedení František Janák, 27 x 27 x 7 cm.Roman Kolář, Ryba, 2004 - Tavená a broušená plastika optické sklo, žák. práce z brus. odd., výtvarné vedení František Janák, dílenské vedení Josef Kříž, š. 20 cm.Karel Novák, Broušená plastika, 2004 - Mat. práce z brus. odd., výtvarné vedení František Janák, dílenské vedení Josef Kříž, v. 50 cm.
Roman Kolář, Mísa, 2005 - Tavené a broušené topasové sklo, žákovská práce z brus. odd., výtvarné vedení František Janák, dílenské vedení Josef Kříž, průměr 28 cm.Petr Kilian, Veterán, 2005 - Tavená a broušená skleněná plastika, mat. práce z brus. odd., výtvarné vedení František Janák, dílenské vedení Josef Kříž, 32 x 15 x 16 cm.Vlasta Grünwaldová, Talíř, 1968 - Broušený olovnatý křišťál, žák. práce z brus. odd., výtvarné vedení Pavel Werner, dílenské vedení Stanislav Zemek, průměr 27 cm.Jiří Mikeš, Broušený talíř, 1968 - Olovnatý křišťál, žák. práce z brus. odd., výtvarné vedení Pavel Werner, dílenské vedení Stanislav Zemek, průměr 30 cm.Hana Kučerová, Talíř, 1972 - Broušený olovnatý křišťál, žák. práce z brus. odd., výtvarné vedení Pavel Werner, dílenské vedení Stanislav Zemek, průměr 34,5 cm.Štěpánka Kasalová, Váza, 1992 - Broušené topasové sklo, žák. práce z brus. odd., výtvarné vedení Ladislav Oliva, dílenské vedení Stanislav Klemeš, v. 25 cm.Eva Olivová, Pyramida, 1994 - Broušený olovnatý křišťál, tavená plastika, mat. práce z brus. odd., výtvarné a dílenské vedení Ladislav Oliva, v. 20 cm.
Petr Stacho, Žardiniéra, 1984 - Broušený olovnatý křišťál, žák. práce z brus. odd., výtvarné vedení Vladimír Klein, dílenské vedení Stanislav Zemek, v. 25 cm.Jitka Wranová, Dvě vázy, 1993 - Broušený olovnatý křišťál, mat. práce z brus. odd., výtvarné vedení Ladislav Oliva, dílenské vedení Stanislav Klemeš, v. 40 cm.Lucie Kotlánová, Talíř, 1997 - Tvarované a broušené topasové sklo, mat. práce z brus. odd., výtvarné vedení František Pazdera, dílenské vedení Josef Kříž, š. 45 cm.

Design světelných objektů

Šárka Smetanová, Závěsné a stolní svítidlo, 1983 - Foukané kouřové sklo a kov, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Stanislav Kučera, dílenské vedení Emanuel Černý, v. 50 a 52 cm.Jana Procházková, Stojanové svítidlo, 2003 - Chrom se skleněnou spirálou, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 98 cm.Martina Švarcová, Světelný sloup, 2003 - Lehané sklo a kov, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 125 cm.Lukáš Pelech, Nástěnné svítidlo, 2003 - Chrom a sklo, klauzurní práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 55 cm.Marie Hajná, Svítidlo, 2005 - Foukané přejímané sklo, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 65 cm.Alena Němcová, Stolní dekorativní svítidla, 2004 - Měděný tepaný plech a hutní sklo, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 42 a 33 cm. Jan Kopřiva, Stropní svítidlo, 2005 - Lehané a pískované sklo, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 68 cm.Petra Olšovská, Závěsné svítidlo s ověsky, 2005 - Mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, š. 77 cm.
Johana Gabrielová, Svítidlo, 2006 - Foukané přejímané sklo a lisovaná čočka, kov, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 32 cm.Johana Gabrielová, Svítidlo, 2006 - Foukané přejímané sklo a lisovaná čočka, kov, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 39 cm.Martina Houdová, Nástěnné svítidlo, 1993 - Hutně tvarované sklo, žák. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Jaroslav Půlkrábek, dílenské vedení Emanuel Černý, š. 44 cm.Johana Gabrielová, Svítidlo, 2006 - Foukané přejímané sklo a lisovaná čočka, kov, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 35 cm.Markéta Mádlíková, Stropní svítidlo, 2006 - Lehané a sklářskými ledy zdobené sklo, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 106 cm.Julie Bednářová, Stolní dekorativní svítidlo, 1997 - Foukané a lité sklo a kov, žák. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Jaroslav Půlkrábek, dílenské vedení Václav Zeman, v. 52 cm.Táňa Dvořáková, Závěsné svítidlo, 2002 - Lehané sklo a kov, klauzurní práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, 80 x 82 cm.Jana Konůpková, Závěsné svítidlo, 2002 - Hutně tvarované sklo, lehané sklo a kov, klauzurní práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 95 cm.Martina Švarcová, Nástěnné svítidlo, 2003 - Lehané a matové sklo, klauzurní práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, 50 x 50 cm.Pavla Kořínková, Stojanové dekorativní svítidlo, 2005 - Bezešvá ocelová trubka a sklo, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 127 cm.Klára Šumová, Stojanové svítidlo, 2002 - Kov, dřevo a sklo, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 165 cm.Michaela Jančárková, Stojanové dekorativní svítidlo, 2004 - Kované železo a ploché sklo, mat. práce z odd. světelných objektů, výtvarné vedení Martina Klimošová, dílenské vedení Václav Zeman, v. 62 cm.

Produkty a služby

Provozní doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Provozní info

Sdílet na Google+