Vystavená/prodejná díla

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara

Kontakt

Bohumír Gemrot

Tel.: +420 267 310 215, +420 267 310 216

Hollarovo nám. 2, Praha 3, 130 00, Hlavní město Praha

info@hollarka.cz

Web: http://www.hollarka.cz/

IČO: 61386871

Popis

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara, to je současný název státní školy, která se po celou dobu své existence věnuje výuce dovedností a znalostí souvisejících s užitou grafikou. Užitá grafika se v průběhu 20. století stala významným komunikačním nástrojem lidské společnosti. Velký podíl na jejím vývoji v posledním období má rozvoj informačních technologií, který se velmi výrazně promítá i do výukového programu školy. Základním výukovým programem školy je grafický design na střední škole a interaktivní grafika s kresbou a ilustrací v médiích na vyšší odborné škole. Výchozí instituce, Státní grafická škola (založená v roce 1920), měla výukový program postavený na reprodukčních technikách, výuce knihařství a fotografie, tedy vše tíhnoucí spíše k řemeslným profesím. S tím by současná škola nevystačila. Čtyřletá Střední umělecká škola Václava Hollara má dva obory, oba jsou zakončeny maturitní zkouškou a ke studiu přijímáme zájemce po dokončení základní školy. Více informací o přijímacím řízení na střední školu najdete zde. Vysoké nároky na profesionalitu a rychlý vývoj oboru vedly od školního roku 2004/2005 k otevření Vyšší odborné školy, nástavbového studia pro absolventy středních škol,obor Interaktivní grafika. Tříleté studium zakončené absolutoriem je zaměřeno na prohloubení dovedností v grafickém designu, zejména ve využívání nových trendů v počítačové grafice v oblasti 2D a 3D. Při výuce oboru vzdělání Kresba a ilustrace v médiích klademe značný důraz právě na kresbu, která je výchozím a neopomenutelným prvkem každého výtvarného počinu. Vycházíme z předpokladu nezastupitelnosti kresby při záznamu výtvarné myšlenky v počátku tvůrčího procesu. Více informací o přijímacím řízení na oba obory najdete zde. Pro studenty obou stupňů vzdělávání jsou důležitým motivačním faktorem výstavy pořádané školou nebo přímo studenty. Pedagogům dávají možnost sledovat umělecký vývoj školy a studentům jsou objektivním podkladem k sebehodnocení. Součástí studia jsou plenérové pobyty a poznávací zájezdy za architekturou, sbírkami muzeí a galerií nebo návštěvy významných výstav u nás i v zahraničí. Snahou pedagogů školy je studentům co nejvíce přiblížit jejich budoucí profesi na základě konkrétních úloh. Spolupracujeme s řadou firem a reklamních agentur – ze studentských návrhů plakátů, billboardů, poutačů, kalendářů, firemních značek, potisků látek nebo tapet se vybírají ty nejlepší pro realizace, což je pro studenty velkou motivací. Propojení školní výuky s praktickým životem, nezůstává pouze u grafických návrhů. Studenti se zabývají navrhováním a realizací velkoplošných maleb v interiérech mateřských škol nebo dětských oddělení nemocnic a přitom se procvičují v přípravě k týmové práci. Spolupráce s vysokými školami Univerzita Karlova v Praze Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Spolupráce se středními školami Střední škola módního a grafického designu v Lysé nad Labem Spolupráce se zahraničními školami Vargstad - Viederegaende skole Norsko Stredná umelecká škola Trenčín Slovenská republika Stredná odborná škola Ladislava Bielika Levice Slovenská republika Spolupráce s firmami Bohemia Design Corttrade Creative contact Albatros Škola je členem Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory (www.vytvarneskoly.cz).

Produkty a služby

Střední umělecká škola Obor Grafický design Čtyřleté studium je možné absolvovat ve dvou oborech. Grafický design (kód 82-41-M/05) nahradil od 1. 9. 2010 Propagační výtvarnictví a je to obor, který prošel za řadu let nečekaným vývojem. Obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu Škola má od roku 1999 i samostatný obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (kód oboru 82-41-M/037). Vyučované předměty Prohlédněte si seznam vyučovaných předmětů v oboru Grafický design a v oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu... Přijímací řízení Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2017/2018 budou zveřejněna do 31. 10. Přijímat budeme do oboru vzdělání Grafický design 82-41-M/05 (zaměření Grafický design nebo Audiovizuální tvorba) a do oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 82-41-M/12. Uchazeče zveme na den otevřených dveří v úterý 15. listopadu od 17:00 hodin. Vyšší odborná škola Vzdělávací program Interaktivní grafika Potřeba využití nových technologií a metod jako výrazového prostředku a spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy dovedla naši školu v roce 2004 k založení Vyšší odborné školy a vytvoření vzdělávacího programu Interaktivní grafika (kód oboru 82-41-N/11). Škola je státní, roční poplatek za studium činí 5.000 Kč. Jedná se o tříleté denní studium zakončené absolutoriem. V předmětu Interaktivní grafika, připravíme studenty k práci v oborech spjatých s užitou a animační grafikou, studenti se naučí ovládat animační 2D a 3D programy (např. Macromedia Flash nebo Maxon Cinema 4D, Adobe programy). Mezi další předměty patří cizí jazyky ( angličtina, němčina), figurální kreslení, dějiny umění, počítačová grafika, písmo, typografie, ovládání interaktivity, invenční přípravné kreslení, multimediální atelier, odborná praxe organizovaná ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a firmou Creativconection. Studenti mají možnost každoročně prezentovat svoje animované filmy v kině Aero, účastnit se workshopů na festivalech animovaného filmu Anifest Teplice a Anifilm Třeboň Vzdělávací program Kresba a ilustrace v médiích Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara v Praze otevřela od září 2008 nový vzdělávací program Kresba a ilustrace v médiích (kód oboru 82-41-N/07. Rozhodli jsme se pro tento program, nejen z důvodu rozšíření nabídky studentům, ale tradicí naší školy je klást důraz na rozvíjení řemeslné a kresebné zkušenosti studentů zároveň s invencí a moderním pojetím tvorby. Při výuce tohoto vzdělávacího programu značný důraz na kresbu, která je výchozím a neopomenutelným prvkem každého výtvarného počinu. Vycházíme z předpokladu nezastupitelnosti kresby při záznamu výtvarné myšlenky v počátku tvůrčího procesu. Ve výuce pak dále směřujeme ke kresbě jako svébytnému, někdy i konečnému produktu. Celou výuku prostupuje snaha nalézt u studenta osobitý kultivovaný grafický projev. To však předpokládá dlouhodobé studium, trénink vizuální paměti, tříbení formy, ale i rozvíjení imaginace a svým způsobem i určitého filozofického postoje. Jde nám o to, aby se absolvent školy uměl vyjádřit kresbou, malbou– a pak přistupoval ke zpracování úkolu v dalších médiích.

Provozní doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Provozní info

Sdílet na Google+