Ražba do tombaku + smaltování, vyrobeno podle mého designového návrhu

Kravatová spona s motivem svatoplukových prutů

Autor: Jan Hachran

ID: 480

Umělecký obor: Smalt, Rytec kovů, Užité umění, designér, doplňky,

Materiál: Tombak, Smalt,

Motiv: Symbolismus, Velká Morava, Vlastenectví, Svatoplukovy pruty, Pověsti, Kravatová spona, duchovno, mystika, Křesťanství, Jan Hachran, Kníže Svatopluk,

Styl: magický ornamentalismus, Secese, art deco, Symbolismus,

Rozměry (š-v-h):

Rámováno: Ne

Rok vytvoření: 2016

Cena: 430Kč

Dílo je možné koupit přímo od vystavovatele

Další díla/realizace od ... více v galerii

Tato kravatová spona je mým umělecko – řemeslným výrobkem, který je inspirovaný známou velkomoravskou legendou o knížeti Svatoplukovi a jeho synech.

Pro ty, kteří tuto pověst neznají sem dávám její zkrácenou verzi: …a když kníže Svatopluk umíral, rozdělil svou zemi na tři díly a třem svým synům zanechal po jedné části. Prvního ustanovil velkým (hlavním) vladařem, ostatní dva podřídil svrchovanosti prvního syna. Napomínal je pak, aby jeden proti druhému nečinili rozbroje, a ukázal jim takový příklad: Vzal a svázal tři pruty a podal je prvnímu synovi, aby je zlomil. Když tomu nestačily síly, dal je opět druhému a podobně i třetímu. Potom rozdělil ty tři pruty a dal je třem po jednom. Oni je vzali a na příkaz, aby je zlomili, ihned je přelomili.

A tímto příkladem je napomenul a pravil: ,,Zůstanete-li svorni a v lásce, nerozlučitelní, nepřátelé vás nebudou moci porazit a podřídit. Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a rozdělíte-li se ve tři vlády, nepodléhajíce prvému bratrovi, zahubíte se navzájem a sousedními nepřáteli budete zcela zničeni!“ Když pak po Svatoplukově smrti setrvali v míru jeden rok, vznikl mezi nimi svár a roztržka a jeden proti druhému pozvedli vnitřní válku …

Tato pověst má v sobě jedno velké poselství – a to střežit a udržovat jednotu našeho národa. Říká nám, že společně můžeme překonat jakékoliv příkoří a překážky, a proto si myslím, že je důležité si tyto pověsti a symboliku co nejvíce připomínat.

Technika: ražba do tombaku + smaltování, vyrobeno českou firmou podle mého výtvarného návrhu, ošetřeno lakem proti korozi a poškrábání

Rozměr: 6 x 0,8 cm

Autor: Jan Hachran

Sdílet na Google+